ReadyPlanet.com
dot dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยบูรพา
bulletสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสมาคมระบบขนส่งและและจราจรอัจฉริยะไทย
bulletสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
bulletTransportation Research Board (TRB)
bulletGTZ: Sustainable Urban Transport Projects
bulletTransportation Research Laboratory Chulalongkorn University Alumni
bulletชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club, TCC)
วัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article

วัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลจากเว็บไซด์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วัดธรรมาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามเจดีย์พระศรีสุริโยทัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระอุโบสถเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นพระอุโบสถขนาดย่อมก่อผนังหุ้มกลองหน้าหลังเชื่อมผนังเป็นหน้าบันยันอกไก่ และปั้นปูนเป็นรูปลายเครือเถา ประดับถ้วยชาม และปั้นปูนลวดลายในตรงที่เป็นช่อฟ้าใบระกา ภายในมีโบราณสถานวัดธรรมาราม สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนาระหว่างประเทศไทยและศรีลังกาครบรอบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2546 และครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับศรีลังกา ในปี 2548 นับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง (ที่มา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://thai.tourismthailand.org)

 

วัดธรรมาราม1

วัดธรรมาราม2

จากการที่ผมและครอบครัวได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญที่วัดนี้ ความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้เมื่อมาถึงก็คือ ความสงบ ร่มรื่น และเย็นสบาย ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่นน้ำ แต่อีกสาเหตุหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือ การเป็นพื้นที่ของพุทธศาสนาที่ใช้สำหรับประกอบกิจกรรมที่เป็นกุศลของพุทธศาสนิกชนมานับร้อยปี จึงทำให้วัดแห่งนี้มีบรรยากาศที่ร่มเย็น และทำให้ผู้แวะเวียนเข้ามา เกิดความรู้สึกสงบขึ้นในจิตใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ศาลาริมน้ำ

ศาลาการเปรียณ

บรรยากาศโดยรอบ

นอกจากนี้ วัดธรรมารามยังขึ้นชื่อในเรื่องของการนำหลักการ "5 ส" ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่นิยมใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและในแวดวงอุตสาหกรรม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาวัดของ หลวงพ่อพระอธิการประสาทเขมะปุญโญ เจ้าอาวาสวัดธรรมาราม ที่นำหลักการดังกล่าวมาใช้ จึงไม่แปลกใจที่ผู้เดินทางมาทำบุญจะสัมผัสได้ถึงความมีระเบียบวินัยและความสะอาดเป็นอย่างมากของวัดแห่งนี้

วัดธรรมาราม_3

วัดธรรมาราม4

วัดธรรมาราม5

วัดธรรมาราม6

วัดธรรมาราม7

ท่านที่สนใจสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมและทำบุญกันได้นะครับ ระยะทางก็ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เลย ขับรถประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้ว นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมโบราณสถานซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแวะรับประทานอาหารประจำจังหวัดแห่งนี้อีกด้วย ลองดูนะครับ สวัสดีครับ

หมายเหตุ ขอขอบคุณ คุณนลินรัตน์ นิลยกานนท์ (พี่แป้น)สำหรับการชักนำไปทำบุญในครั้งนี้ ภาพประกอบทั้งหมด และข้อมูลบางส่วน


 
พระพุทธศาสนา

วัดบ้านจะหลวย จ.บุรีรัมย์ article
วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี article
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก article
"พุทธภาษิต" articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.