ReadyPlanet.com
dot dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยบูรพา
bulletสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสมาคมระบบขนส่งและและจราจรอัจฉริยะไทย
bulletสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
bulletTransportation Research Board (TRB)
bulletGTZ: Sustainable Urban Transport Projects
bulletTransportation Research Laboratory Chulalongkorn University Alumni
bulletชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club, TCC)
วัดบ้านจะหลวย จ.บุรีรัมย์ article

 

 หลวงพ่อ 

 วัดบ้านจะหลวย จ.บุรีรัมย์

วัดบ้านจะหลวย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ปากทางเข้าวัดจะมีป้ายติดไว้ว่า "โรงเรียนบ้านจะหลวย" อยู่ฝั่งตรงข้าม เยื้องกับทางเข้าสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระมหาอดิศร อภิชชยานนโท เป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้ วัดบ้านจะหลวยเป็นวัดเก่าแก่ครับ ปัจจุบันท่านพระมหาอดิศร กำลังพัฒนาวัดในหลายๆ ด้าน เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับคนในชุมชนได้ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการเผาศพ  การบรรพชาภาคฤดูร้อน  การอบรมธรรมะ  การฝึกกรรมฐาน เป็นต้น

 

พื้นที่บริเวณวัด 

 

ทางวัดจึงจำเป็นต้องพัฒนาอาคารหลักๆ หลายประการครับ ไม่ว่าจะเป็นเมรุเผาศพ  ศาลาฝึกกรรมฐาน  ห้องน้ำ  โรงธรรม เพราะถ้าไม่มีอาคารเหล่านี้ ญาติโยมก็ไม่สามารถมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้ โดยปัจจุบันวัดมีพระอุโบสถเพียงหลังเดียวไว้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามที่สามารถจะดำเนินการได้

ด้วยเหตุนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาท่านที่ต้องการจะช่วยกันพัฒนาวัดบ้านจะหลวย ให้เป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ก็สามารถดำเนินการได้ โดยติดต่อโดยตรงที่ท่านเจ้าอาวาส พระมหาอดิศร โทร. 084-328-2728 ครับ

ขออนุโมทนาล่วงหน้านะครับ สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธา คราวหน้าจะมาบอกบุญใหม่นะครับ

เขียนเมื่อ: 10 มีนาคม 2553
พระพุทธศาสนา

วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี article
วัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา article
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก article
"พุทธภาษิต" articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.