ReadyPlanet.com
dot dot
bulletจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
bulletมหาวิทยาลัยบูรพา
bulletสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
bulletสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
bulletสมาคมระบบขนส่งและและจราจรอัจฉริยะไทย
bulletสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
bulletสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
bulletTransportation Research Board (TRB)
bulletGTZ: Sustainable Urban Transport Projects
bulletTransportation Research Laboratory Chulalongkorn University Alumni
bulletชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย (Thailand Cycling Club, TCC)
พระพุทธศาสนา

หัวข้อนี้เป็นการรวบรวมบทความหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเราและของโลกนี้ด้วยวัดบ้านจะหลวย จ.บุรีรัมย์article

วัดบ้านจะหลวย จ.บุรีรัมย์ กำลังจะพัฒนาในหลายๆ ด้าน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา เข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ

วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีarticle

เนื้อหาส่วนนี้ เป็นการแนะนำวัดที่ผมได้เคยเดินทางไปทำบุญ และเห็นว่าเป็นวัดที่น่าสนใจจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ เพื่อให้ท่านที่สนใจอาจใช้เป็นข้อมูลสำหรับเดินทางมาเยี่ยมชมและทำบุญในโอกาสต่อไปครับ

วัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาarticle

เนื้อหาส่วนนี้ เป็นการแนะนำวัดที่ผมได้เคยเดินทางไปทำบุญ และเห็นว่าเป็นวัดที่น่าสนใจจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ เพื่อให้ท่านที่สนใจอาจใช้เป็นข้อมูลสำหรับเดินทางมาเยี่ยมชมและทำบุญในโอกาสต่อไปครับ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกarticle

ไปประชุมวิชาการ การขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ที่จังหวัดพิษณุโลก ก่อนกลับไปไหว้พระที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เลยนำรูปถ่ายมาฝากกันครับ

"พุทธภาษิต"article

เนื้อหาส่วนนี้ นำมาจากหนังสือ "พุทธภาษิต" ซึ่งจัดพิมพ์โดยธรรมสภา (พ.ศ. 2543) ผมอ่านแล้วเห็นว่ามีเนื้อหาที่ดี เป็นคำสอนเตือนใจสั้นๆ ที่ให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ไว้ ณ ที่นี้เพื่อเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ กุศลอันใดที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่นี้ ขอให้สะท้อนกลับไปยังเจ้าของต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ด้วยครับ

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.